Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową https://iks2.pl zwany dalej „Sklep” jest:
  IKS 2 Mucha Sp. J.
  Rybnicka 9
  43-190 Mikołów
  NIP 6350002557
  REGON 270144480
  wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116249
  b2b@iks2.pl

 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep internetowy.
 4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie https://iks2.pl.
 5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 6. Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się w regulaminie, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 7. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie w modelu B2B, tj. odbiorcom biznesowym (Przedsiębiorcom).

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://iks2.pl prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
 2. Właściciel - IKS 2 Mucha Sp. J., Rybnicka 9, 43-190 Mikołów, NIP 6350002557, REGON 270144480.
 3. Klient – Przedsiębiorca tzn. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, z wyłączeniem konsumentów.
 4. Pracownik – osoba umocowana przez Klienta do działania w jego imieniu w ramach usług świadczonych przez Właściciela na https://iks2.pl.
 5. Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
 6. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 7. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
 8. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 10. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 11. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
 12. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  • dostęp do sieci Internet;
  • adres poczty email.
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach Cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://iks2.pl i stanowiącej integralną część Regulaminu.

IV. Rejestracja i Logowanie

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, wysyłając prośbę o założenie konta poprzez formularz dostępny na stronie https://iks2.pl lub przesyłając wiadomość email na adres: iks2@iks2.pl 
 2. Właściciel po pozytywnej weryfikacji przesyła Klientowi login i hasło do panelu zamówień. 
 3. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 4. Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.
 5. Weryfikacja i zatwierdzenie danych przez Właściciela jest warunkiem złożenia zamówienia w Panelu zakupów. 
 6. Klient ma możliwość wskazania imienia i nazwiska delegowanego pracownika wraz z przekazaniem pracownikowi hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym.
 7. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 8. Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu Internetowego;
  • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;
  • zobowiązuje się do spełnienia wszystkich zobowiązań w związku ze złożeniem zamówienia w panelu zakupów.
 9. Zarejestrowany Klient/Pracownik ma możliwość:
  • dostępu do statusu oraz historii zamówień;
  • otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
  • informacji o możliwości udziału w promocjach;
  • zamówienia Produktu;
  • delegowania pracownika;
  • zmiany swoich danych;
  • zmiany swojego hasła;
  • sprawdzenia swojego zamówienia.
 10. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.
 11. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

V. Realizacja zamówień

 1. Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. 
 2. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży, która umieszczona jest na fakturze VAT, nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
 3. Klient może złożyć zamówienie poprzez:
  • Platformę online https://iks2.pl;

  • Kontakt przez email I telefon z przedstawicielem handlowym działającym w imieniu Właściciela.
 4. Warunki każdego zamówienia można ustalać w sposób indywidualny.
 5. Klient umocowuje pracownika do wszystkich czynności zobowiązujących w ramach platformy zakupowej.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za działania wyznaczonego przez siebie pracownika w ramach działalności Sklepu.
 7. Proces złożenia zamówienia:
  • logowanie za pośrednictwem danych przekazanych przez Właściciela po pozytywnej weryfikacji;
  • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
  • przejście do „Koszyka” i złożenie zamówienia;
  • przygotowanie zamówionych towarów przez pracownika Właściciela;
  • dokonanie płatności przez Klienta, chyba że, Klient skorzystał z kredytu kupieckiego;
  • wysłanie towarów kurierem DPD, transportem własnym Właściciela lub odbiór własny.
 8. Klient powinien podać:
  • Dane przedsiębiorcy do faktury VAT;
  • dokładny adres dostawy;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • adres e-mail zamawiającego;
  • Nazwę, rodzaj, kolor i ilość produktów.
 9. Ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia jest faktura VAT, która zostaje wygenerowana w systemie po skompletowaniu zamówienia. Na fakturze widnieją produkty i sztuki, które są dostępne w Sklepie.
 10. Właściciel nie nalicza kosztów wysyłki towarów w przypadku gdy wartość zamówienia wynosi minimum 1000 zł netto (dotyczy wysyłki na terenie Polski).
 11. Jeżeli nie jest spełniony warunek z pkt. 10, koszt wysyłki to 15 zł netto za każdą paczkę w przesyłce (dotyczy wysyłki na terenie Polski). 
 12. Właściciel udziela gwarancji na marki własne. Zasady gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej umieszczonej na stronie www oraz dodawanej do produktu. Na pozostałe produkty gwarancja udzielana jest bezpośrednio u producentów.

VI. Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia za pośrednictwem:

  a) Przedpłata;
  b) Pobranie;
  c) Kredyt kupiecki;
  d) Płatności elektroniczne. 
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. W celu otrzymania kredytu kupieckiego Kontrahent musi spełnić poniższe warunki:
  • minimalny obrót wykonany przez Kontrahenta w ciągu 12 miesięcy poprzedzających wniosek o przyznanie kredytu kupieckiego wynosi 2500 zł brutto;
  • przejdzie pozytywną weryfikację w Krajowym Rejestrze Długów (KRD).
 4. Jeżeli Klient nie spłaca kredytu kupieckiego w terminie, Właściciel ma prawo do odstąpienia od umowy. 

VII. Ceny

 1. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu Internetowego podawane są w PLN i są cenami NETTO.
 2. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. 
 3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep Internetowy i Klienta jest cena produktu podana na wygenerowanej w systemie fakturze VAT.

VIII. Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu Internetowego, są to:
  • Kurier DPD;
  • Dostawa własna Właściciela wyłącznie dla adresów dostawy z Województwa Śląskiego;
  • Odbiór osobisty.
 2. Plastikowe produkty, akcesoria, elementy NIE są wysyłane kurierem.
 3. Termin dostawy jest ustalany w sposób indywidualny z Klientem w potwierdzeniu zamówienia. 
 4. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 5. Przesyłki kurierskie podlegają ubezpieczeniu.
 6. Klient w momencie odbioru przesyłki jest zobowiązany do sprawdzenia towaru i w razie jakiejkolwiek szkody spisania protokołu w obecności dostawcy. Spisanie protokołu stanowi warunek do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 7. Towary dostarczane są na terenie Polski.

IX. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część Regulaminu.

X. Usługa Newslettera

 1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji, drogą mailową, dotyczących działalności Sklepu.
 2. Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
 3. Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter
 4. Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera”.
 5. Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

XI. Dropshipping.

 1. Klient może skorzystać z usługi Dropshoppingu poprzez:
  • Złożenie zamówienia na określone produkty na minimalną łączną wartość 200 zł brutto (dotyczy jednego zamówienia do jednego odbiorcy), przy których oznaczone będą dane;
  • Podanie danych do doręczenia;
  • Klient przesyła list przewozowy oraz wysyła swojego kuriera. Informacje o dostawie znajdują się na listach. W celu dokonania dostaw według listów Klient w zakładce „opis zamówienia” powinien umieścić informacje, że dostawa ma odbyć się na podstawie informacji zawartych na listach. 
 2. Klient oświadcza, że otrzymał zgodę od swojego klienta (Konsumenta) do udostępnienia danych w celu przesłania produktu za pośrednictwem w modelu Dropshipping od Właściciela.
 3. Klient oświadcza że, doręczy towar zgodnie z treścią zamówienia, które otrzyma od osoby, która złożyła u niego zamówienie.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych do doręczeń oraz za złożenie zamówienia za swojego Klienta.
 5. Przedsiębiorca, który wysyła towar jest zobowiązany do podania informacji dotyczących zwrotów i reklamacji.
 6. Gwarancje i reklamacje rozpatruje Klient (Przedsiębiorca) u którego złożono zamówienie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 7. Klient (Przedsiębiorca) jest zobowiązany do dostarczenia zamówionego towaru do jego Klienta maksymalnie w ciągu 30 dni.

XII. Pozostałe

 1. Regulaminy są dostępne pod adresem: https://iks2.pl.
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.
 5. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
ZARZĄDZAJ PLIKAMI COOKIE
Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej