Data publikacji: 21.12.2017 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy IKS 2 Mucha Spółka Jawna w wyniku wdrożenia dedykowanego systemu wspierającego modele współpracy B2B i B2C w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne„, zapraszamy do składania ofert na zakup wartości niematerialnych i prawnych – dedykowanego oprogramowania e-Commerce B2B i B2C wraz z jego wdrożeniem, które zoptymalizuje procesy związane z klientem B2B oraz umożliwi utworzenie nowego kanału internetowej sprzedaży detalicznej B2C.

Termin składania ofert: 29 grudnia 2017 r. godz. 12.00

Zapytanie ofertowe – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – pobierz

Opis przedmiotu zamówienia – pobierz

Data publikacji 03.01.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności wybrano do realizacji ofertę złożoną przez: Trol InterMedia Sp. z o.o. Sp.k., ul. Poznańska 56,64-510 Wronki.

Skan z protokołu wyboru oferty – pobierz