Bonus za marketing Caretero/Toyz/Sensillo 2016: Działania marketingowe online

Drodzy Kontrahenci,
doceniamy to, że wykorzystujecie w swoich działaniach marketingowych loga marek własnych Grupy IKS2 oraz wizerunek naszych produktów. Dlatego przygotowaliśmy dla Was dodatkowy bonus, prezent żeby podziękować Wam za te działania i zachęcić do ich rozwijania.

Jak można otrzymać Bonus? Zapraszamy do zapoznania się z Warunkami.

 

Warunki „Bonus za marketing Caretero/Toyz/Sensillo 2016. Działania marketingowe online”

1) Warunki obowiązują dla marek: Caretero/Toyz/Sensillo – Marek IKS2.

2) Poniższe warunki dotyczą działań online tzn. realizowanych przez Kontrahenta w Internecie.

3) Kontrahent będzie otrzymywać „bonus” :

 • za działania marketingowe poświęcone wyłącznie Markom IKS2
 • za reklamę produktów Marek IKS2 w swoich ogólnych – tzn. obejmujących również inne marki – działaniach marketingowych

4) Bonus ma postać upustu wyrażonego złotówkach, który można wykorzystać przy zakupie produktów należących do Marek.

5) Bonus przyznawany jest tylko na podstawie udokumentowanych działań marketingowych.

6) W przypadku działań wychodzących poza wymienione dalej Działania Typowe wysokość bonusu zależy od indywidualnej oceny

7) Działania Typowe

W przypadku wszystkich Działań Typowych o przyznaniu bonusu decyduje ocena jakości podjętego działania np. miejsce umieszczenia banneru, jakość wykonania, sposób prezentacji produktów itp. W razie wątpliwości zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z działem Marketingu Grupy IKS2.

 

Działania obejmujące tylko Marki IKS2

Warunki Czas działania Wysokość bonusu
Działanie 1: Baner na stronie internetowej Kontrahenta
Baner mały min. szer. 150 pikseli 3 miesiące 15 PLN
Baner średni min. szer. 200 pikseli 3 miesiące 25 PLN
Baner duży min. szer. 300 pikseli 3 miesiące 35 PLN
Działanie 2:  Reklama wideo prezentująca tylko produkty Marek i logo Marek IKS2
Min. długość reklamy 30 sekund 3 miesiące 70 PLN
Działanie 3: Wideo prezentacja produktów Marek IKS2 na portalu YouTube lub Facebook
Min. długość prezentacji 60 sekund 100 PLN

 

Działania obejmujące Marki IKS2 oraz innych producentów

Warunki Czas działania Wysokość bonusu
Działanie 1: Baner na stronie internetowej Kontrahenta
Baner mały min. szer. 150 pikseli 3 miesiące 5 PLN
Baner średni min. szer. 200 pikseli 3 miesiące 10 PLN
Baner duży min. szer. 300 pikseli 3 miesiące 15 PLN
Działanie 2:  Reklama wideo prezentująca tylko produkty Marek i logo Marek IKS2
Min. długość prezentacji w reklamie produktów/logo Marek IKS2  5 sekund 3 miesiące 15 PLN
Działanie 3: Prezentacja produktów Marek IKS2 w ramach szerszej wideo-prezentacji produktów na portalu YouTube lub Facebook
Min. długość demonstracji produktów marek 20 sekund 30 PLN

 

8) Właściciel Marek na życzenie Kontrahenta może opracować i przygotować materiały marketingowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Kontrahenta. Usługa jest darmowa i obejmuje przygotowanie bannerów prezentujących produkty Marek IKS2.

9) Warunkiem otrzymania bonusu jest pozytywna historia współpracy handlowej i niezaleganie z płatnościami. 

 

Licencja na Materiały Marketingowe Grupy IKS2

Definicje:

„Licencjodawca” – IKS2 Mucha sp.j. NIP: 635-000-25-57, REGON: 270144480, KRS 0000116249.

„Licencjobiorca” –  osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Materiałów Marketingowych

„Materiały Marketingowe” – w szczególności są to: logo marek własnych Grupy IKS2, zdjęcia, filmy, ulotki, banery internetowe oraz inne materiały udostępnione Licencjobiorcy przez Licencjodawcę w celach marketingowych.

„Licencja” – globalna, niewyłączna, nieprzenośna, bezpłatna licencja na korzystanie z Materiałów Marketingowych udzielona przez Licencjodawcę Licencjobiorcy.

Licencjodawca:

 1. Ma pełne i nieograniczone prawo autorskie do Materiałów Marketingowych, w tym prawo do udzielania Licencji.
 2. Prawo to nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich oraz praw ochronnych
  na znak towarowy oraz innych oznaczeń prawnie chronionych, ani nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

Licencjobiorca:

 1. Licencjobiorca może korzystać z Materiałów Marketingowych zgodnie z warunkami określonymi
  w Licencji.
 2. Rozpoczęcie przez Licencjobiorcę korzystania z Materiałów Marketingowych jest równoznaczne
  z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszej licencji.
 3. Wykorzystanie Materiałów Marketingowych przez Licencjobiorcę nie może:
  • Naruszać obowiązujących praw, przepisów oraz zasad.
  • Godzić w reputację Licencjodawcy oraz marek należących do Licencjodawcy.
  • Sugerować, że produkty Licencjodawcy są gorsze od produktów konkurencji służących do tych samych lub zbliżonych zastosowań.
  • Sugerować, że Materiały Marketingowe lub przedstawione na nich produkty należą do Licencjobiorcy lub osób trzecich.

Zmiana i rozwiązanie Licencji:

 1. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania lub zmiany Licencji w dowolnej chwili i według własnego uznania.
 2. Licencjodawca przesyła powiadomienie o rozwiązaniu lub zmianach Licencji na wskazany przez Licencjobiorcę adres poczty elektronicznej.
 3. Po otrzymaniu powiadomienia od Licencjodawcy Licencjobiorca zaprzestanie korzystania z Materiałów Marketingowych w ciągu 3 dni od chwili otrzymania powiadomienia od Licencjodawcy.