Bonus za Marketing Caretero/Toyz/Sensillo 2016. Działania marketingowe offline (poza Internetem)

Drodzy Kontrahenci,
doceniamy to, że wykorzystujecie w swoich działaniach marketingowych loga marek własnych Grupy IKS 2 oraz wizerunek naszych produktów. Dlatego przygotowaliśmy dla Was dodatkowy bonus, prezent żeby podziękować Wam za te działania i zachęcić do ich rozwijania.

Jak można otrzymać Bonus? Zapraszamy do zapoznania się z Warunkami.

 

Warunki „Bonus z Marketing Caretero/Toyz/Sensillo 2016. Działania marketingowe offline (poza Internetem)”

1) Warunki obowiązują dla marek: Caretero/Toyz/Sensillo – Marek IKS2.

2) Poniższe warunki dotyczą działań offline tzn. realizowanych przez Kontrahenta poza Internetem (np. stroną internetową Kontrahenta, reklamą display na stronach trzecich, reklamą wyszukiwarkach internetowych).

3) Kontrahent będzie otrzymywać „bonus” :

 • za działania marketingowe poświęcone wyłącznie Markom IKS2
 • za reklamę produktów Marek IKS2 w swoich ogólnych – tzn. obejmujących również inne marki – działaniach marketingowych

4) Bonus ma postać upustu, wyrażonego w złotówkach, który można wykorzystać przy zakupie produktów należących do Marek IKS2.

5) Bonus przyznawany jest tylko na podstawie udokumentowanych działań marketingowych.

6) W przypadku działań nietypowych, wychodzących poza wymienione dalej Działania Typowe wysokość bonusu zależy od indywidualnych uzgodnień

7) Działania Typowe

W przypadku wszystkich Działań Typowych o przyznaniu bonusu decyduje ocena jakości podjętego działania np. miejsce umieszczenia banneru, jakość wykonania, sposób prezentacji produktów itp. W razie wątpliwości zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z działem Marketingu Grupy IKS2.

 

A. Działania Typowe prezentujące wyłącznie produkty i logo marek IKS2

i. Realizowane w oparciu o materiały przygotowane w całości przez Grupę IKS2 (w miarę ich dostępności u właściciela Marek IKS2)

Warunki Czas działania Wysokość bonusu
Działanie 1: Dystrybucja ulotek
Pakiet min. 500 szt. Jednorazowo 20 PLN
Działanie 2: Wywieszenie plakatu
Powinien wisieć w widocznym dla konsumentów miejscu 3 miesiące Jednorazowo 10 PLN

 

ii. Realizowane przez Kontrahenta we własnym zakresie.

W tym również przygotowane w oparciu o projekty materiałów (gotowe szablony) udostępnione przez Właściciela Marek IKS2


Wewnątrz sklepu

Warunki Czas działania Wysokość bonusu
Działanie 1: Wywieszenie plakatu/banneru
Format min. A3
Powinien wisieć w widocznym dla konsumentów miejscu
3 miesiące Jednorazowo 25 PLN
Działanie 2: Przygotowanie i dystrybucja ulotek
Format min. A5

Nakład 250 szt.

Jednorazowo 30 PLN
Działanie 3: Przygotowanie i ustawienie rollup’u reklamowego
Umieszczony w widocznym dla konsumentów miejscu 3 miesiące Jednorazowo 100 PLN
Działanie 4: Umieszczenie min. 3 produktów produktów Marek IKS2 na wystawie
Produkty objęte bonusem:

Toyz – wszystkie produkty

Caretero – wszystkie produkty z wyłączeniem Caretero Akcesoria

Sensillo – materace i przewijaki

3 miesiące Jednorazowo 70 PLN

Na zewnątrz sklepu

Warunki Czas działania Wysokość bonusu
Działanie 1: Umieszczenie na witrynie lub na zewnątrz sklepu naklejek/banerów reklamowych Marek IKS2
3 miesiące Jednorazowo 90 PLN
Działanie 2: Umieszczenie banneru reklamowego Marek IKS2 w innym eksponowanym miejscu (np. w pobliżu głównej ulicy)
3 miesiące Jednorazowo 90 PLN
* Wymagany minimalny wymiar banneru w Działaniach 1 i 2 – 1,5 m2

** Wymagania dotyczące naklejek na witrynę – obejmujące min. jedno typowe skrzydło okienne

B. Prezentujące również inne marki obok Marek Grupy IKS2

Warunki Czas działania Wysokość bonusu
Działanie 1: Umieszczenie na witrynie logo Marek obok logo innych firm
Min. wielkość logo ok. 25 cm2 (5×5 cm) Jednorazowo 10 PLN
Działanie 2: Umieszczenie logo i zdjęć produktów marek w gazetce promocyjnej
Min. 1 produkt Jednorazowo 50 PLN
Działanie 3: Umieszczenie logo lub zdjęć produktów marek na banerze reklamowym na zewnątrz sklepu lub w innym eksponowanym miejscu
Min. wielkość logo/produktu 49 cm2 (7x7cm) 3 miesiące Jednorazowo 30 PLN
Działanie 4: Umieszczenie logo marek lub zdjęć produktów na samochodzie
Min. wielkość logo/produktu 100 cm2 (10x10cm) Jednorazowo 30 PLN
Działanie 5: Umieszczenie logo marek lub zdjęć produktów marek w reklamie prasowej
Jednorazowo 30 PLN
Działanie 6: Wymienienie nazw marek w reklamie radiowej
Jednorazowo 50 PLN
Działanie 7: Umieszczenie logo marek lub wizerunku produktów marek w reklamie telewizyjnej
Min. czas prezentacji logo/produktów marek 5 sekund.

Dotyczy reklam w telewizji ogólnokrajowej lub regionalnej

Jednorazowo 200 PLN

 

8)  Właściciel Marek może udostępnić Kontrahentowi pliki z gotowymi do druku projektami plakatów i ulotek.

9) Właściciel Marek na życzenie Kontrahenta może za darmo opracować projekty materiałów marketingowych obejmujących wyłącznie Marki IKS2:

 • Ulotek
 • Plakatów
 • Banerów
 • Naklejek
 • Rollup’ów
 • Innych materiałów – po konsultacji z Działem Projektów

10) Możliwe jest kompleksowe (tzn. obejmujące również ich druk) przygotowanie materiałów marketingowych Marek dostosowanych do potrzeb Kontrahenta na koszt Kontrahenta. Usługa obejmuje następujące rodzaje materiałów marketingowych Marek:

 • Banery winylowe
 • Naklejki monomerowe na witrynę sklepu

Opłata za usługę zależy od indywidualnej wyceny przygotowanej w oparciu m.in. o rodzaj i wymiary przygotowywanych materiałów.

11) Warunkiem otrzymania bonusu jest pozytywna historia współpracy handlowej i niezaleganie z płatnościami.

 

Licencja na Materiały Marketingowe Grupy IKS2

Definicje:

„Licencjodawca” – IKS2 Mucha sp.j. NIP: 635-000-25-57, REGON: 270144480, KRS 0000116249.

„Licencjobiorca” –  osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Materiałów Marketingowych

„Materiały Marketingowe” – w szczególności są to: logo marek własnych Grupy IKS2, zdjęcia, filmy, ulotki, banery internetowe oraz inne materiały udostępnione Licencjobiorcy przez Licencjodawcę w celach marketingowych.

„Licencja” – globalna, niewyłączna, nieprzenośna, bezpłatna licencja na korzystanie z Materiałów Marketingowych udzielona przez Licencjodawcę Licencjobiorcy.

Licencjodawca:

 1. Ma pełne i nieograniczone prawo autorskie do Materiałów Marketingowych, w tym prawo do udzielania Licencji.
 2. Prawo to nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich oraz praw ochronnych
  na znak towarowy oraz innych oznaczeń prawnie chronionych, ani nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

Licencjobiorca:

 1. Licencjobiorca może korzystać z Materiałów Marketingowych zgodnie z warunkami określonymi
  w Licencji.
 2. Rozpoczęcie przez Licencjobiorcę korzystania z Materiałów Marketingowych jest równoznaczne
  z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszej licencji.
 3. Wykorzystanie Materiałów Marketingowych przez Licencjobiorcę nie może:
  1. Naruszać obowiązujących praw, przepisów oraz zasad.
  2. Godzić w reputację Licencjodawcy oraz marek należących do Licencjodawcy.
 • Sugerować, że produkty Licencjodawcy są gorsze od produktów konkurencji służących do tych samych lub zbliżonych zastosowań.
 1. Sugerować, że Materiały Marketingowe lub przedstawione na nich produkty należą
  do Licencjobiorcy lub osób trzecich.

Zmiana i rozwiązanie Licencji:

 1. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania lub zmiany Licencji w dowolnej chwili i według własnego uznania.
 2. Licencjodawca przesyła powiadomienie o rozwiązaniu lub zmianach Licencji na wskazany przez Licencjobiorcę adres poczty elektronicznej.
 3. Po otrzymaniu powiadomienia od Licencjodawcy Licencjobiorca zaprzestanie korzystania z Materiałów Marketingowych w ciągu 3 dni od chwili otrzymania powiadomienia od Licencjodawcy.